Szikla fejlesztések 2023. évben: 35 új verzió (átlagosan másfél hetente jelentek meg)

-          Z39.50 kliens program fejlesztése a távoli bibliográfiai adatforrások szélesebb körének elérése érdekében

-          Lejárat előtti értesítők fejlesztése:

 •     küldhető értesítő: visszahozatali határidő előtt, türelmi idő lejárta előtt, előjegyzés és foglalási határidő lejárta előtt, tagsági és jogviszony lejárta előtt
 •     a címzettek és dokumentumok körének meghatározása: részleg, lelőhely, betűjelzet, besorolás stb. alapján
 •     a levélküldés adminisztrációjának bővítése (log-level)

-          automatizálás (cron funkciók bővítése): felszólítás, ellátórendszeri kiforgatás, beszerzési hírlevél

-          analitikák:

 •     analitikák rögzítésének lehetősége az elektronikus és speciális dokumentumtípusú tételekhez
 •     speciális és elektronikus dokumentumok analitikájának ETO számok szerinti tartalmi leírása
 •     hibajavítás: egyszerűsített felviteli üzemmódban szerzőségi közlésből  pontos rendszó táblázat készítése

-          hibás KELLO rekordok automatikus javítása a betöltés előtt

-          cím láthatóságának és megjegyzésben történő feltüntetésének lehetősége a többkötetes könyvek és a speciális dokumentumtípusok esetén is

-          gyarapítási adatbázisba történő rögzítés előtt a cím létezésének ellenőrzése

-          konfigurációkezelő átalakítása:

 •     felhasználói szintű konfigurációs értékek adatbázisban történő tárolása
 •     rendszergazdai jogosultsággal egy-egy konfigurációs érték több felhasználó számára is rögzíthető

-          felhasználókezelőben jogosultsági kategóriák és azok alá tartozó funkciók bővítése

-          egyszerűsített üzemmódban speciális megjelenési adatok kezelése (nyomtatási év, copyright, becsült évszám, évszám intervallum)

-          rekordkapcsolatok kezelésénél több rekord összekapcsolása egyazon kapcsolattípussal

-          a címleírás nyelvének beállíthatósága és használata az OPAC felületen

-          cutter számító kód működésének finomhangolása

-          címleltárkönyvben kerekítési funkció beállíthatósága (tételenként és/vagy összesítéskor)

-          Levéltári modulban elektronikus csatolmányok rögzítésének lehetősége

-          listakezelőben lista export lehetőség

-          frissítések a kereső megjelenítőjében (címek a megjegyzésben, rekordkapcsolatok, többlépcsős folyóirat rekordok, annotációk)

-          új funkciók a módosítás keresőablakában: első és utolsó rekordra történő ugrás, vonalkód szerinti keresés a folyóirat rekordoknál is stb.

-          multimédiás csatolmányok rögzítési adatainak tárolása és indexelése

-          multimédiás modulban a csatolmányok sorrendjének utólagos módosítása (a megjelenítés a felviteli táblázat alapján történik – nem megnevezés szerinti betűrendben és nem is rögzítési sorrendben)

-          névváltozatok táblázatban a preferált névalak megjelölése + export lehetőség

-          adatfelvitelnél előjegyzett dokumentumok figyelése

-          példányűrlapon új adatmezőkhöz kapcsolódik prediktív (legördülő) támogatás

-          selejtezési javaslati jegyzékre történő felvételkor kölcsönzési állapot ellenőrzése

-          selejtezett dokumentumok indexkezelésének átalakítása (csak statisztikai adatok indexelése)

-          februári statisztikában (személy) részleg szűrési opció megadás a paraméterlistában

-          szerzői minőség (közreműködés módja) lista bővítése

-          szinonima (tárgyszóváltozat) adatbázisban preferált tárgyszó megjelölése + export lehetőség

 

Kereső:

-          névváltozatok keresése az „összes” szempont szerinti keresésben (a változatok keresése csak a szerzőségi adatok között)

-          finomhangolás: az „összes” szempont szerinti keresésben a tárgyszóváltozatok keresése csak a tárgyszó és ETO indexekben

-          multimédiás csatolmányra történő szűrési lehetőség a keresőben

-          halmazbővítés funkciók manuális szabályozhatósága

-          selejtezett dokumentumok MARC export lehetősége

 

Folyóirat, cikk Modul:

-          kardex táblázatban kijelölt folyóiratok törlése

-          többlépcsős folyóiratkezelésnél:

 •     rekordkapcsolatok táblázatának bővítése további mezőkkel,
 •     táblázatok elemeiről továbblépés: dupla kattintással további táblázatok megjelenítése

-          folyóirat törzsszámlista kigyűjtésénél (nagyszámú folyóirat cím esetén) sebesség probléma javítása

-          cikk címének ellenőrzése az adatbázisban (F7 – létezik-e?)

-          bekötött / tékázott folyóiratok módosítása számozási adatok (bibl. egység megnevezése és számozása mező tartalma) alapján

Fotó és Aprónyomtatvány modul:

-          szerzőségi közlés mezőméret növelés (56 Kbyte-ra)

-          közreműködők táblázatos felviteli és visszakeresési lehetősége

-          „összes” keresési lehetőség átalakítása (kiterjesztése a rekordtípusra) a vastag kliens felviteli űrlapjának keresőfelületén

-          prediktív (legördülő listás) mezőkitöltési támogatás kibővítése további adatmezőkre, pl. raktározási adat, tulajdonos stb.

-          configurációs fájlban előre definiált értékek használatának lehetősége további adatmezőkre: pl. állapot

-          szabványos (json) adatexport megvalósítása

 

Kölcsönzés:

-          lejárt foglalások kezelésének átalakítása (táblázatos megjelenítés)

-          kölcsönözhető példányok lekérdezésénél a KSZR-es példányok szűrésének lehetősége

-          kölcsönözhető példányok lekérdezésénél előjegyzés információk megjelenítése

-          könyvátvevő automatával történő együttműködéshez szükséges fejlesztések

-          olvasó preferált nyelvének beállíthatósága a személyi adatlapon

-          új (példány űrlapon felvihető) kölcsönzési státuszok kezelése

-          új lekérdezési szempontok a keresőben (mindhárom kölcsönzési adatbázisban)

-          statisztikai szűrés lelőhely alapján is

-          bibliográfiai adatokra történő előjegyzésnél a szerzőségi adatok figyelésének finomhangolása (kronológiai adatok eltérések kezelése)

-          előjegyzéskor a kölcsönzők értesítése (előjegyzések száma és kölcsönzési határidő feltüntetése a levél szövegében)

-          elektronikus bizonylatban foglalási adatok küldése

-          elektronikus bizonylat ismételt küldésére figyelmeztet

Hibajavítások:

 •     felszólításkezelőben méretkorlátok feloldása
 •     email csatolmányok méretkorlátjának bővítése
 •     többlépcsős folyóiratok esetén hibás rekordkapcsolatok felismerése, kezelése
 •     egyszerű keresőben cikkek és folyóiratok (tömörített) megjelenítése
 •     katalóguscédula formátumban megjelenítési hiba a felviteli űrlapokon
 •     hordozott (home office) kliensek automatikus verziófrissítése
 •     olvasói űrlapon több email cím megadásánál vegyes szeparátor karakterek kezelése
 •     ismételt kölcsönzések figyelése kötetcím nélküli többkötetes művek esetén kötetjelzés alapján
 •     nagyméretű kölcsönzési halmazokkal történő műveletvégzéshez rekordpuffer méret probléma javítása
 •     többkötetes művek táblázatos űrlapról indított módosítási lehetősége
 •     analitikák tárgyszavazása tezauruszból – memóriakezelési hiba
 •     speciálisan vagy vegyesen kódolt szöveg réteg kezelése az OCR-es pdf csatolmányokban
 •     elektronikus és speciális dokumentumok prediktív tárgyszavazása a mélyleíróban

OPAC és OPAC+ modulok teljesen megújultak, erről korábban bővebb tájékoztatást adtunk. 

 

Tervek:

-          jogosultsági szintek bővítése

-          LEF configuráció adatbázisban történő tárolása

-          OPAC configok adatbázisban történő tárolása

-          OPAC configok számára grafikus kezelőfelület kialakítása

-          osztálynövelésnél a hibás vagy hiányos adatok listázása + statisztika + osztályfőnök utólagos párosítása

-          foglalás-kontroll

-          témafigyelés átalakítása